חוק גריטת רכב – מה זה אומר?

חוק גריטת רכב

על פי הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בסוף שנת 2021, נמצאו כ־3,840,104 רכבים בישראל. מתוך נתונים אלה, כ־3,312,273 נמצאו כרכבים פרטיים. לעומת שנת 2020, בשנת 2021, חל גידול משמעותי של 4.4% בשימוש כלי רכב פרטיים בישראל. וכיום, בשנת 2022, אנו יכולים לראות שכמות הרכבים על הכביש גדלה משמעותית. במאמר זה, גרר עוזר מספרים מהו חוק […]